A-opgaver-1


1. Hvad er Wattsekunder måleenhed for?
2. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om?


3. Modstanden R i diagrammet er en NTC modstand. Hvis temperaturen stiger, hvad sker der så med spændingen i punkt A?


4. Tegningen viser 2 parallelforbundne, tabsfri spoler med selvinduktionerne L1 = 200 uH og L2 = 300 uH. Generatoren leverer 100 mV (effektivværdi) ved frekvensen 1 MHz. Beregn strømmen (effektivværdi) som spolerne tilsammen aftager fra generatoren.


5. Anbringer man en jernkerne i en spole, vil spolens selvinduktion normalt:
6. Omkring resonansfrekvensen f0 varierer impedansen af en parallelsvingningskreds som skitseret på figur A, B, C eller D?


7. Hvad forstår vi ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
8. Der findes et andet navn for Aurora. Hvilket?
9. En 4-bits digital tæller kan tælle fra 0 og til:
10. Hvilket af følgende instrumenter kan fortælle os noget om formen af indhyllingskurven af et HF-signal?
11. Det er ikke altid, vi selv opdager, at en forstærker eller et senderudgangstrin kan gå i en form for selvsving på en høj frekvens i forhold til arbejdsfrekvensen. Hvad kan vi gøre for at forhindre, at disse parasitiske svingninger optræder?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens, med udstråling til følge. Hvor i kredskøbet vil vi først søge årsagen?
13. Hvad betyder Q-koden QSY?
14. Hvordan skal du bruge dit kaldesignal, hvis du er i udlandet, fx Sverige?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top