A-opgaver-2


1. Et udgangstrin, som belastes med en 50 ohms modstand, afgiver en sinusformet effektiv strøm på 1 A til modstanden. Hvor stor er den DC-effekt, som skal tilføres trinnet, når virkningsgraden er 50%?
2. Tegningen viser et periodisk signal. Hvordan vil du beskrive frekvensen i Hertz?


3. Tegningen viser et elektronrør. Hvad kaldes denne rørtype?


4. Tegningen viser et diodedetektorkredsløb. Hvad kaldes dette kredsløb?


5. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?


6. I hvilken klasse arbejder en push-pull forstærker, når den skal have høj virkningsgrad og lav forvrængning?
7. Hvad forstår vi ved, at der opstår parasitsvingninger i en sendeforstærker?
8. Tegningen viser en HF-antenne med spærrekredse. Hvad er formålet med disse?


9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af såkaldt "termisk inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til den usædvanlige udbredelse?
10. Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand ca. i ohm?
11. En FM-modtager (88 MHz-108 MHz) forstyrres af din 6 meter amatørstation. Hvilken af følgende årsager vil du anse for mest sandsynlig?
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
13. CEPT rekommendation T/R 61-02 omtaler et HAREC certifikat, som giver ret til permanent amatørradio licens, hvis man flytter til et andet land, og uden at skulle op til ny prøve i det pågældende land. Hvilke danske certifikat kategori(er) giver ret til et HAREC certifikat?
14. Hvordan kan du bruge dit kaldesignal, hvis du er på besøg i udlandet, fx Sverige?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top