A-opgaver-3


1. Hvordan beregnes frekvensen F af den sinusformede strøm på tegningen?






2. I hvilket trin vil det være hensigtsmæssigt at AM-modulere en simpel sender, som består af to trin: VFO og DR/PA (driver/udgangstrin)?






3. Hvad kaldes transistorkoblingen på tegningen?






4. Tegningen viser et filter. Hvad kaldes denne type filter?






5. Blokdiagrammet viser en del af en modtager. Oscillatorfrekvensen er låst til en krystalreference. Hvad kaldes denne metode generelt?






6. Hvad forstår vi ved begrebet spejlselektivitet i en enkel supermodtager?




7. En halvbølge dipolantenne kan fødes på forskellig måde. Hvad kan vi sige om fødeimpedansen, hvis antennen er endepunktsfødet?




8. Vi kan opleve særlige udbredelsesforhold på grund af 'temperatur inversion', hvor varme luftlag ligger over jordens kolde luft. Hvordan opleves fænomenet på VHF?




9. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?




10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan frakobles. Derved kan instrumentet anvendes som et andet beslægtet instrument. Hvilket?




11. Forstyrrelsen skyldes et kraftigt signal uden for modtagefrekvensen. Hvilket af følgende forslag vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?




12. Din nabo fortæller, at han hører stemmer, når der er stille i huset. De kommer fra stereoanlægget, selv om det er slukket. Kan det skyldes din amatørradiostation?




13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en station om at sende langsommere?




14. Hvordan skal du bruge dit kaldesignal, hvis du er på besøg i Tyskland?




This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!



Back to Top