A-opgaver-5


1. En 9 Volt NiCd akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W og stationens virkningsgrad er 50% Hvor længe kan stationen ca. sende?
2. Når et måleresultat vises grafisk, det kan være elektronisk eller blot manuelt, hvilken hensigt har denne fremstilling af resultatet så? (se tegningen)


3. Hvad kaldes transistorkoblingen, som er vist på tegningen?


4. Hvad forstås ved en flankedetektor?
5. I en modstand på 10 ohm afsættes en jævnstrømseffekt på 40 W. Hvor stor er jævnstrømmen gennem modstanden?
6. På hvilke amatørbånd vil parabolantenner kunne anvendes med fordel i stedet for yagi-antenner, når mekanisk størrelse og omkostninger tages i betragtning?
7. I en UHF udgangsforstærker er der anvendt en luftisoleret coaxial transmissionslinie som afstemt kreds.
Hvad kan vi forvente af tab i denne kreds?
8. Du har en amatør ven, som du godt vil opretholde daglig kontakt med. Afstanden mellem jer er omkring 100 km og I vil anvende 2 meter VHF. Vil det være muligt at finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
9. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan frakobles. Derved kan instrumentet anvendes som et andet beslægtet instrument. Hvilket?
10. Hvad kaldes det instrument, vi indskyder i antenneledningen for at undersøge om antennesystemet er korrekt tilpasset senderens udgangsimpedans?
11. Du har et problem. Når du sender, falder dit HFI-relæ ud. Hvad kan det skyldes?
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden station om at sende langsommere?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top