A-opgaver-6


1. HF-spændingen på udgangen af signalgeneratoren skal måles ved hjælp af et følsomt drejespoleinstrument. Hvilket af følgende diagrammer kan anvendes til denne måling?

2. Tegningen viser den grafiske sammenhæng mellem strøm (I) og spænding (E) over en komponent. Hvad kaldes denne?


3. En push-pull LF-forstærker er forspændt således, at der uden signal næsten ikke løber nogen strøm i udgangstrinet. Hvilken klasse arbejder forstærkeren i?
4. Hvilken modulationsgrad er det tilrådeligt at vælge for en AM-moduleret sender, hvis vi ønsker høj effektivitet og samtidig vil være sikker på god linearitet?
5. SWR-forholdet på en nyophængt antenne er ikke optimalt. En måling med en impedansbro viser kapacitiv komponent. Hvad kan vi sige om antennelængden?
6. Hvordan kan man forklare, at der kun tilsyneladende afsættes effekt i en tabsfri selvinduktion, hvor der løber vekselstrøm?
7. Hvad betyder MUF?
8. Hvor mange år er der imellem maksimum af solpletter?
9. Hvilket instrument vil du bruge til nemt at måle en LC-kreds' resonansfrekvens, når du blot skal kende frekvensen med nogle procents nøjagtighed?
(Det kan til eksempel være en antennetraps' resonans, du vil måle)
10. Hvordan kan vi med få ord beskrive virkemåden af et dykmeter?
11. En 50 MHz sender forstyrrer i FM-radiofonibåndet (88-108 MHz). Hvad kan dette skyldes?
12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken fra hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelser af en modtager?
13. Må en radioamatør med certifikat af kategori A benytte sin VHF-radio under midlertidigt ophold i Tyskland?
14. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder en?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top