A-opgaver-1 


1. Hvis vi tilpasser belastningsimpedansen til den indre modstand i en signalgenerator, således at vi har impedanstilpasning, hvad er så størst mulig effektoverførsel?


2. Tegningen viser et periodisk signal. Hvordan vil vi beskrive frekvensen i Hertz?


3. Hvordan kan vi simpelt forklare, at der kun tilsyneladende afsættes effekt i en tabsfri selvinduktion, hvor der løber en vekselstrøm?
4. Tegningen viser et diodedetektorkredsløb. Hvad kaldes dette kredsløb?


5. En naboamatør klager over, at du breder dig ud over andre frekvenser, end den frekvens, du telegraferer på. Hvad kan årsagen være, når du er sikker på, at nøglingen ikke påvirker frekvensen?
6. I hvilket trin vil det være hensigtsmæssigt at AM-modulere en simpel telegrafisender, som består af to trin: VFO og udgangstrin?


7. Tegningen viser en kvartbølgetransformator. Hvad skal kabelimpedansen Z0 cirka være for at omsætte 100 ohm til 50 ohm impedans?


8. Et 2 meter PA-trin har en næsten 1/2 bølgelængde lang "hårnål" som udgangskreds, afsluttet med en lille kapacitet. Hvilket formål tjener denne kapacitet i praksis?


9. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt, og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere VHF og UHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
10. Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand i instrumentet?
11. Din nabo spørger, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken i hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelse af en modtager?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens, med udstråling til følge. Hvor i kredsløbet vil vi først søge årsagen?
13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden station om at telegrafere langsommere?
14. Bør frekvensområdet 3,775 til 3,800 MHz bruges til lokaltrafik?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top