Alm. teknisk prøve 2018-09-30


1. Figuren viser et dæmpeled, som er afsluttet med sin karakteristiske impedans (modstanden R). Hvis leddet dæmper 10 dB og det tilføres 20 W, hvor meget effekt afsættes der da i R?


2. Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype?


3. Hvis transistoren på figuren skal forspændes korrekt som lineær (klasse A) forstærker, hvilken komponent skal da anvendes mellem punkt A og B?


4. Figuren viser et ensretterkredsløb. Idet effektivværdien af vekselspændingen mellem punkt A og B er 400 V, hvor stor er da den omtrentlige ubelastede spænding mellem punkt C og D?


5. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?


6. Den uønskede udstråling fra en sender er dæmpet 20 dB i forhold til senderens udgangseffekt. Senderens udgangseffekt er 100 watt. Hvad er effekten for den uønskede udstråling?
7. Hvad forstår vi ved begrebet modulationsindeks for en FM-moduleret sender?
8. Hvorfor anvendes der til tider en antennetuner mellem sender og antenne?
9. Hvad forstås ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
11. Hvilke foranstaltninger vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?
12. Hvad forstår ved begrebet "blokering" i en modtager?
13. I frekvensbånd mellem 50 MHz og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top