Alm. teknisk prøve 2023-04-02


1. Vi har to spændingskilder med den samme elektromotoriske kraft. Den enes kapacitet er kun del halve af den andens. Kan disse - uden at der opstår problemer - parallelforbindes, dvs. således, at de to spændingskilders plus-poler er forbundet, og de to spændingskilders minus-poler er forbundet?
2. Gennem en kondensator løber en vekselstrøm. Hvad kan vi sige om spændingen?
3. Hvor mange dioder indgår normalt i en brokobling, der anvendes som ensretter?
4. Vil det være muligt at modtage et smalbånds FM-signal med en AM-retmodtager
5. Vil man med fordel kunne anvende frekvensmultiplikation efter modulatoren i en SSB-sender?
6. Hvad forstås ved, at en Yagi-Uda antenne har større forstærkning end en centerfødet halvbølge-dipol?
7. Hvad forstås ved fænomenet "rumbølge" ved udbredelse på HF?
8. Er den kritiske frekvens afhængig af solpletter?
9. Tegningen viser en simpel reflektometerbro (SWR-meter). Den har en ulempe, bl.a. når det gælder skalavisning.Hvilken?


10. Hvad kaldes det måleinstrument, som indskydes i antenneledningen for at undersøge, om antennesystemet er korrekt tilpasset senderen?
11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos tv. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
12. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
13. Må en radioamatør med et certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top