Alm. teknisk prøve 2023-11-05


1. Hvordan kan magnetiske vekselstrømsfelter afskærmes?
2. Diagrammet viser et FET-transistorkredsløb. Hvad sker der med strømmen gennem modstanden R, hvis modstandsværdien for R halveres?


3. Tegningen viser en resonanskreds. Hvad kaldes denne?


4. En akkumulators kapacitet angives i:
5. Man tilstræber at inddele skalaen på et S-meter således, at der er 6 dB imellem tallene S=1, 2, 3,...8,9. Hvor stor er effektforskellen på: S=8 og S=9?
6. En telegrafisender udsender forstyrrende signaler tæt på den frekvens, der sendes på. Hvad kan årsagen være, når senderens frekvensstabilitet er i orden, altså at nøglingen ikke påvirker frekvensen?
7. Et coaxialkabel har hastighedsfaktoren 0,66. Hvad er kabelllængden for en hel bølgelængde for frekvensen 15 MHz?
8. Hvad forstås ved fænomenet "rumbølge" ved udbredelse på HF?
9. To radioamatører vil opretholde daglig kontakt med hinanden. Afstanden mellem dem er omkring 100 km, og de vil anvende 2 meter VHF frekvensbåndet. Vil det være muligt af finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
10. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Parasitsvingninger kan optræde på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top