Alm. teknisk prøve 2024-01-13


1. Gennem den viste modstand går en strøm på 1 A. Hvor stor en effekt afsættes i modstanden?


2. Et PA-trin, som anvendes til at sende umoduleret-telegrafi, har en udgangseffekt på 1000 W PEP og en virkningsgrad på 70%. Hvor stor DC-effekt er ca. nødvendig under nøgling for normal drift?
3. Hvad kaldes transistorkoblingen, som er vist skematisk på tegningen?


4. Diagrammet viser en CW/SSB detektor. Hvad kaldes denne detektortype?


5. I en sender konverteres signalet fra en VFO til den ønskede sendefrekvens ved at signalet blandes med signalet fra en krystaloscillator. Hvad kaldes denne frekvens-konverteringsmetode?
6. En sender afgiver 100 W til fødekablet, som er 25 meter langt. Dæmpningen i kablet er 24 dB pr. 100 meter ved den pågældende frekvens. Den effekt, som tilføres antennen, er da:
7. Et koaksialkabel har en karakteristisk impedans Zo = 50 ohm. Hvad betyder det?
8. Hvorledes opstår Aurora reflektion?
9. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
10. Hvad er et dykmeter?
11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos tv. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
12. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelser af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
14. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top