Almindelig teknisk prøve 2015-03-22


1. Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent?
2. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
3. Hvorfor anvendes en jernkerne i en transformator?
4. Det viste kredsløb er et:


5. Diagrammet viser et kredsløb fra en modtager, hvor et mellemfrekvenssignal (MF ind) blandes med en stabil krystaloscillators signal (X-OSC ind) til et LF-signal (LF ud). Hvilket kredsløb er der tale om?


6. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?
7. Et afmålt stykke transmissionslinie kan anvendes som impedanstransformator. Hvad kaldes denne form for transformator?
8. Hvor ligger ”radiohorisonten” i forhold til den ”optiske horisont” under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
9. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds’ resonansfrekvens?
11. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
12. Hvad forstår man ved begrebet ”intermodulation”?
13. Hvordan anvendes danske kaldesignaler i lande, der har tilsluttet sig CEPT-anbefaling T/R 61-01 fx i Tyskland, som har præfiks ”DL”?
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top