Almindelig teknisk prøve 2016-04-02


1. Hvor stor er kortslutningsstrømmen for 10 ens 1,5 volt batterier i serie?
2. Hvad er effektforholdet, når dæmpningen er 20 dB?
3. Tegningen viser et vektordiagram for strøm, spænding og fase for en komponent. Hvilken passiv komponent er der tale om?


4. En transformator har 2000 vindinger på sin primærside og 50 vindinger på sekundærsiden. Idet strømmen i primærviklingen er 1,25 A hvor stor er så strømmen i sekundærviklingen?
5. En årsag til ustabilitet i en oscillator kan være, at den anvendte transistors varierende egenkapaciteter påvirker afstemningen af resonanskredsen. Hvordan kan dette forhold forbedres?
6. Den uønskede udstråling fra en sender er dæmpet 46 dB i forhold til senderens udgangseffekt. Senderens udgangseffekt er 100 watt. Hvad er effekten for den uønskede udstråling?
7. Hvilken komponent anvendes for at tilpasse et koaxialkabel til en balanceret dipolantenne?
8. Hvad forstås ved “sporadisk E-refleksion”?
9. Hvordan afhænger tab i et koaxialkabel af kablets længde og den frekvens, der transmitteres i kablet?
10. Hvad forstår vi ved begrebet indhyldningskurve for en senders HF-signal?
11. Hvad forstås ved fænomenet “rumbølge” ved udbredelse på HF?
12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at lyden fra hans radiomodtager i perioder falder ud. Det viser sig at være tilfældet. Hvad kaldes denne form for forstyrrelse af en radiomodtager?
13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top