Alm teknisk prøve 2016-04-18


1. Hvis vi tilpasser belastningsimpedansen til den indre modstand i en signalgenerator, således at vi har impedanstilpasning, hvad er så størst mulig effektoverførsel?


2. Hvad forstås ved grafisk fremstilling af f.eks. et ikke-sinusformet signal som funktion af tiden?
3. Tegningen viser et ofte benyttet ensretterkredsløb. Hvor mange dioder vil lede på een gang i dette kredsløb, når ensretterkredsløbet belastes med en modstand?


4. Hvad er betegnelsen for kredsløb, som anvendes i strømforsyninger for at opnå en stabil udgangsspænding, ved forskellig strømbelastning?


5. Amplituden i et AM-moduleret signal varierer i takt med modulationssignalet. En sender er belastet med en impedans på 10 ohm. Det konstateres, at spids-spids amplituden i det modulerede signal er 100 V. Senderens PEP effekt er da:
6. En retningsantenne med en forstærkning på 10 dB i forhold til en isotropisk antenne tilføres en effekt på 1 watt. Hvor stor er antennens ækvivalente isotropisk udstrålede effekt (e.i.r.p) i antennens stråleretning?
7. En sender med 10 watt udgangseffekt anvender et 25 meter langt koaxialkabel med et tab på 24 dB pr. 100 meter ved sendefrekvensen. Hvor stor effekt kommer frem til antennen?


8. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
9. Tegningen viser et måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?


10. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan fortælle noget om formen af indhyldningskurven af et HF-signal?
11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
12. Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
14. Hvad er de danske båndgrænser i 80 meter amatørradiobåndet?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top