Almindelig teknisk prøve 2016-08-06


1. Hvad er faseforskydningen mellem strøm og spænding over en ideel selvinduktion?
2. Figuren viser en transistor i fælles emitter kobling. Hvilken af strømmene til transistoren er mindst?


3. Hvordan beskriver man med god tilnærmelse virkemåden for en J-FET-transistor?
4. Virkningsgraden for et udgangstrin afhænger af den klasse, som trinnet arbejder i. Hvilken klasse har størst udgangseffekt i forhold til tilført effekt?
5. Hvilken frekvens skal beat-frekvens-oscillator (BFO) signalet have ved modtagelse af telegrafi (CW, A1A)?
6. Hvilken af følgende metoder kan anvendes som AGC i en modtager for SSB-signaler?
7. Tegningen viser en dipol med spærrekredse. Hvad er formålet med disse?


8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere UHF og VHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
9. Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
10. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
11. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation.Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
12. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
13. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top