Almindelig teknisk prøve 2024-04-24


1. Hvad forstås ved elektrisk effekt?
2. Hvor stor er kortslutningsstrømmen for 10 ens 1,5 volt batterier i serie?
3. Tegningen viser et ofte benyttet ensretterkredsløb. Hvor mange dioder vil lede på een gang i dette kredsløb, når ensretterkredsløbet belastes med en modstand?


4. Hvilken diodetype anvendes til en AM-diodedetektor?
5. Hvis et fasemoduleret signal (G3E) skal modtages med en FM-modtager (F3E), er det nødvendigt at indskyde et filter efter diskriminatoren. Hvilken type filter?
6. Hvad kan en balun anvendes til?
7. Hvad er en antennes effektivt udstrålede effekt (e.r.p.)?
8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgernes udbredelse?
9. Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
10. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser mindskes?
12. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top