Almindelig teknisk prøve 2013-06-15


1. Hvilke grundbestanddele består et ikke-sinusformet periodisk signal af?
2. På en transmissionslinie er der en spændingsforskel på 2 gange imellem det signal, som sendes ind i kablet og det signal, som måles på kablets udgang, der er korrekt belastet.Hvor stor er effektforskellen imellem indgang og udgang ca.?
3. I en lille spole anvendt i et lavfrekvenskredsløb indskydes en ferritkerne, som næsten udfylder det indre af spolen. Hvad kan vi forvente af ændring i spolens selvinduktion?
4. Det viste kredsløb er et:


5. En radiolytter bruger en batteridrevet mellembølgemodtager. Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender. Den ene på 28,5 MHz, den anden på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelser?
6. Hvordan kan en stående bølge opstå på et antennekabel?
7. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?
8. Hvad betyder MUF?
9. Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
11. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
12. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser på din nabos TV. Forstyrrelsen skyldes, at en bredbåndsforstærker, indskudt i naboens antenneanlæg, overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
14. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top