Almindelig teknisk prøve 2016-06-26


1. Hvad forstås ved elektrisk effekt?
2. Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype?


3. Hvor stor er strømmen på 230 V siden i den viste transformator?


4. Vil det være muligt at modtage et smalbånds FM-signal med en AM-retmodtager?
5. Hvilken egenskab ved et forstærkertrin afgør, om det kan anvendes som forstærker efter modulatoren i en SSB moduleret sender?
6. En parabolantenne har ved 1250 MHz en forstærkning på 20 dB. Sendeeffekten er 100 mW. Hvad er den udstrålede effekt i hovedretningen e.i.r.p.?
7. Med hvilken af følgende antennetyper kan man opnå den største antenne-forstærkning?
8. Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
11. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser formindskes?
12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
13. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
14. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top