Almindelig teknisk prøve 2019-04-04


1. Vil forholdet imellem strøm og spænding altid være det samme for en almindelig modstand?
2. Hvad er fritrumsbølgelængden for en radiobølge med frekvensen 100 MHz?
3. Hvilken af nævnte kondensatortyper har typisk den største lækstrøm?
4. Hvilken oscillatortype er den mest frekvensstabile?
5. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator, efterfulgt af et enkelt krystalfilter. Hvordan kan modulatoren anvendes både til LSB (nedre sidebånd) og USB (øvre sidebånd)?


6. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
7. Hvilken af figurerne viser det vertikale udstrålingsdiagram for en GP-antenne?


8. Hvad betyder ionosfærens D-lag for radiobølgers udbredelse?
9. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølger?
10. Hvad er et dykmeter?
11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
12. Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top