Almindelig teknisk prøve 2019-11-30


1. Maksimalværdien af en sinusspænding på 230 volt er?
2. Hvilken polaritet har kollektor i forhold til emitter, når en NPN-transistor anvendes som lineær forstærker?
3. Hvad kaldes klassen for et forstærkertrin hvor der kun kortvarigt går strøm i en signalperiode?
4. Figuren viser filterkurven for en AM-modtager, som er forstemt således, at det modtagne signal ligger på resonanskurvens næsten lineære flanke. Hvad kaldes denne type detektor?


5. I en sender konverteres signalet fra en VFO til den ønskede sendefrekvens ved at signalet blandes med signalet fra en krystaloscillator. Hvad kaldes denne frekvens-konverteringsmetode?
6. Hvad forstås ved, at en SSB-sender er ulineær?
7. Ved hjælp af en kvartbølgetransformator opbygget af et koaxialkabel med en forkortningsfaktor mindre end 1 kan der bygges en impedanstransformator til en enkelt frekvens. Hvilken af følgende længder bør dette coaxialkabel have?
8. I hvilket frekvensområde vil man i praksis kunne anvende transmissionslinjer som afstemte kredsløb?
9. Hvad forstås der ved begrebet "rumbølger" på frekvenser under 31 MHz?
10. Hvad forstås ved begrebet "indhyldingskurve" for en senders HF-signal?
11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
12. Hvad forstås ved begrebet "blokering" i en modtager?
13. Hvilken instans skal, ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement, fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
14. Hvor mange ITU radio regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top