Almindelig teknisk prøve 2020-08-16


1. Tegningen viser 2 batterier i serie. Det ene består af to 1,5 V celler i den samme batteripakke; det andet er et enkelt 1,5 V. Hvor stor er den samlede elektromotoriske kraft (EMK)?


2. Vi har to spændingskilder med samme elektromotoriske kraft. Den enes kapacitet er kun den halve af den andens. Kan disse - uden der opstår problemer - parallelforbindes, dvs. således, at de to spændingskilders plus-poler er forbundet, og de to spændingskilders minus-poler er forbundet?
3. Figuren viser en transistor i fælles emitterkobling. Hvilken af strømmene til transistoren er mindst?


4. Hvor mange komponenter indeholder et Pi-filter?
5. En FM-sender moduleres med en tone på 2000 Hz til et frekvenssving på 4 kHz. Hvor stort er modulationsindekset?
6. Hvilket formål tjener det at anbringe en antennetuner imellem antenne og antennekablet?
7. Hvad er en ulempe ved en endepunktsfødet halvbølgeantenne?
8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt, og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere UHF og VHF-signaler over lange afstande.Hvad kaldes denne effekt?
9. Hvad er karakteristisk for udbredelsesformen sporadisk E-refleksion?
10. Hvordan kan man måle udgangseffektens spidsværdi (p.e.p.) for en sender?
11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Hvilke foranstaltninger vil kunne afhjælpe intermodulation i en modtagers indgangstrin?
13. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har certifikat af kategori B?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top