Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold1


1. Et PA-trin, som anvendes til at sende umoduleret-telegrafi, har en udgangseffekt på 1000 W PEP og en virkningsgrad på 70%. Hvor stor en DC-effekt er ca. nødvendig under nøgling for normal drift?
2. En sender afgiver en højfrekvensspænding med en effektivværdi på 7 volt til en dummy load (R) på 50 ohm. Hvor stor effekt afsættes i R?


3. Hvordan ændrer en PTC-modstands værdi sig med temperaturen?
4. Hvilken af nedenstående figurer viser frekvensresponsen for et båndstopfilter?


5. En simpel AM-detektor kan bestå af en diode, som oplader en kondensator, afkoblet af en modstand. Hvad er modstandens formål i kredsløbet?


6. Tegningen viser en simpel måde at frembringe et DC-signal til AGC-regulering på. Hvilken funktion har komponenterne mærket R og C?


7. Hvorfor anvendes der til tider en antennetuner mellem sender og antenne?
8. I hvilket frekvensområde vil man i praksis kunne anvende transmissionslinjer som afstemte kredsløb?
9. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
10. Vil vi måle en senders frekvens med stor nøjagtighed, har vi brug for et måleinstrument, som viser frekvensen. Hvilket instrument er bedst til den opgave?
11. En radiolytter bruger en batteridrevet modtager til frekvensområdet ca. 526 kHz - 1626 kHz (mellembølgeområdet). Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender samtidigt. Den ene sender på 28,70 MHz, og den anden sender på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelser?
12. Hvad kan det skyldes, at et TV-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelse.
13. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top