Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold2


1. Tre ens modstande på 100 ohm serieforbindes og tilsluttes et batteri på 3 volt. Hvor stor er strømmen gennem hver modstand?


2. Hvad forstås ved en grafisk fremstilling af en spænding som funktion af tiden?
3. Hvad forstås ved en kondensators temperaturkoefficient?
4. Hvilke byggeblokke indgår i et faselåst kredsløb (PLL)?
5. Det gamle krystalapparat bestod af en afstemt kreds efterfulgt af en krystaldetektor tilsluttet en hovedtelefon. Modtageren var beregnet til modtagelse af?


6. Hvilken form har det horisontale udstrålingsdiagram for en vandret ophængt centerfødet halvbølge-dipol?
7. To radioamatører vil opretholde daglig kontakt med hinanden. Afstanden mellem dem er omkring 100 km, og de vil anvende 2 meter VHF frekvensbåndet. Vil det være muligt at finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
8. Har F2-laget nogen indflydelse på radiobølgers udbredelse på frekvenser over 3 GHz?
9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


10. Hvordan kan man måle modstanden i primærviklingen på en nettransformator?
11. Din nabo kan høre dig i sit musikanlæg, selv om det er slukket. Forstyrrelsen viser sig at opstå, når du sender SSB på 10 og 15 meter båndene. Forstyrrelsen er der også, når netledning og antenne fjernes fra musikanlægget. Hvad kan være løsningen på problemet?
12. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
13. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top