Almindelig teknisk prøve 2022-05-19


1. Hvordan kan man afskærme et elektrisk felt fra omgivelserne?
2. Ser vi med et oscilloskop på spændingen over og strømmen igennem en selvinduktion, ser vi en tidsforskel mellem strøm- og spændingskurverne. Hvad kaldes dette forhold?
3. Hvorfor afsættes der ikke effekt i en tabsfri selvinduktion, hvori der løber en vekselstrøm?
4. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?


5. Hvorfor er det vigtigt at impedanstilpasse en senders sidste trin til antennen?
6. En CW-sender med hård nøgling lider af nøgleklik. Hvordan kan dette undgås?
7. Hvad forstår man ved, at der er tilpasning mellem kablets karakteristiske impedans Zo og en belastning, f.eks. en antenne?
8. Hvor ligger troposfæren?
9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
13. Hvordan anvendes danske kaldesignaler i lande, der har tilsluttet sig CEPT-anbefaling T/R 61-01 - fx i Tyskland, som har præfiks "DL"?
14. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top