Almindelig teknisk prøve (dato ukendt)


1. Diagrammet viser en FM-modulator, der moduleres med en kapacitetsdiode. Hvor meget skal LF-signalets amplitude ændres for at få det dobbelte frekvenssving?


2. Har vi vanskeligt ved at huske om strøm kommer før spænding, eller omvendt, når der løber en vekselstrøm i en kondensator, kan vi forestille os strøm og spænding ved opladningen fra et batteri. Hvad er størst, når opladningen begynder (t=0)?
3. Et forstærkertrin med en enkelt NPN-transistor er forspændt således, at trinet arbejder i klasse "A". Hvad forventer du at måle af DC-spændinger på trinet?
4. For at opnå større selektivitet af en resonanskreds gøres Q større. Hvad sker der med båndbredden?
5. Hvordan kan en stående bølge opstå på et antennekabel?
6. I en sender bliver oscillatorens 3. harmoniske via en 5 gange multiplikator sendt til PA-driver. Hvad er forholdet imellem oscillator- og sendefrekvens?
7. Et koaksialkabel har hastighedsfaktoren 0,66. Hvad betyder det?
8. Hvilket frekvensbånd er bedst egnet til lange forbindelser om natten?
9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes at "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til den usædvanlige udbredelse?
10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds resonansfrekvens?
11. Er en kritisk frekvens afhængig af tidspunktet på dagen?
12. Kan en SSB-sender forstyrre et musikanlæg, så forstyrrelsen kan høres, selv om musikanlægget er slukket?
13. Koden "RX" betyder?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top