Almindelig teknisk prøve 2012-11-03


1. Hvis et fasemoduleret signal (PM) modtages med en FM-detektor, vil lyden blive spids, dvs. tonehøjden irriterende skarp. Hvorfor?
2. To små forstærkertrin med en effektforstærkning på hver 6 dB serieforbindes.
Hvor mange gange er den samlede forstærkning ca. ?


3. Lækstrøm, er det?
4. Har vi vanskeligt ved at huske, om strøm kommer før spænding, eller omvendt, når der løber en vekselstrøm i en kondensator, kan vi forestille os strøm og spænding ved opladningen fra et batteri. Hvad er størst, når opladningen begynder (t = 0)?
5. I en strømforsyning, som kun består af en enkelt ladekondensator efter ensretteren, måler vi ved fuld belastning en rippelspænding på ca. 5 Vpp. Hvor meget reduceres rippelspændingen ”Vr” af et filter som skitseret på tegningen?


6. Man tilstræber at inddele skalaen på et S-meter således, at der er 6 dB imellem tallene S=1, 2, 3, ...8,9. Hvor stor er effektforskellen på: S=8 og S=9 ?
7. En telegrafisender kan konstrueres simpelt, og A1A-modulation er begrænset til, at signalet skifter mellem on og off. Men det er ikke helt problemfrit! Hvilket hensyn bør der tages til signalformen?
8. Hvis vi sammenligner en bølgeleder med et filter, hvilken filtertype er der så tale om?


9. Vi kan opleve særlige udbredelsesforhold på VHF og UHF på grund af varme luftlag, som ligger lavt over jordens kolde luft. Hvad kaldes denne effekt?
10. Hvilket af følgende måleinstrumenter vises på diagrammet?


11. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken fra hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelser af en modtager?
12. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser på din nabos TV. Forstyrrelsen skyldes, at en bredbåndsforstærker, som er indskudt i naboens antenneanlæg, overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
13. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatør-radiotjenesten:
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top