Almindelig teknisk prøve 2015-01-24


1. Et udgangstrin belastet med en 50 ohms modstand afgiver en sinusformet effektiv strøm på 1 A i modstanden.
Hvor stor er den DC-effekt, der skal tilføres trinnet, når virkningsgraden er 50%?
2. For at det viste transistortrin skal virke korrekt, skal der mellem punkt A og B indsættes en?


3. Nogle stoffer, der leder elektricitet, har den egenskab, at modstanden stiger, når stoffets temperatur stiger.
Hvad kaldes denne egenskab ved stoffet?
4. Ved dobbeltensretning af sekundærspændingen fra en transformator forsynet fra en 230 volt stikkontakt overlejres DC-signalet fra ensretteren med et vekselspændingssignal. Hvad er grundfrekvensen for dette vekselspændingssignal i Danmark?
5. Figuren viser et blandertrin til en sender, hvor et signal på 31 MHz blandes med et VFO-signal.
Hvilket af følgende sæt frekvenser vil kunne anvendes, således at sendersignalet bliver 144,5 MHz?


6. Hvad er formålet med at indføre et begrænsertrin i en FM-modtager?
7. Hvad afhænger standbølgeforholdet af?
8. Højtliggende luftlag, hvor temperaturen ændrer sig pludseligt og indholdet af vanddamp er større end omgivelserne, kan reflektere VHF og UHF signaler over lange afstande. Hvad kaldes denne effekt?
9. Ved hvilke frekvenser kan aurora refleksion udnyttes til langdistanceforbindelser?
10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at lyden fra hans radiomodtager i perioder falder ud. Det viser sig at være tilfældet.
Hvad kaldes denne form for forstyrrelse af en radiomodtager?
13. Hvad er de danske båndgrænser i 80 meter amatørradiobåndet?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top