Almindelig teknisk prøve 2016-02-11


1. Et elektrisk signal sammensættes af grundfrekvens og harmoniske heraf. Hvad er karakteristisk for denne signalform?
2. Kan en transformator både omforme spænding, strøm og impedans?
3. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
4. Tegningen viser en vigtig egenskab for en forstærker. Hvad kaldes denne egenskab?


5. Hvorfor kan en senderudgangsforstærker, der arbejder i klasse C, ikke anvendes til at forstærke et SSB-signal med undertrykt bærebølge?
6. Hvordan dæmpes uønsket udstråling fra en sender?
7. Hvordan kan stående bølger opstå på en transmissionslinje?
8. Hvilke dele består en parabolantenne af?
9. Hvilket frekvensområde er bedst egnet til lange forbindelser om dagen?
10. Hvilken målemetode bør anvendes til måling af en meget lille modstandsværdi (fx 0,01 ohm), når man benytter et multimeter med drejespoleinstrument til målingen og ønsker mindst mulig målefejl?
11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indståling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
13. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top