Almindelig teknisk prøve 2016-10-29


1. På en transmissionslinie er der en spændingsforskel på 2 gange mellem det signal, som sendes ind i kablet, og det signal, som måles på kablets udgang, der er korrekt belastet. Hvor stor er effektforskellen mellem indgang og udgang ca.?
2. Hvad forstår vi ved en ideel transformator?
3. Diagrammet viser et FET-transistorkredsløb. Hvad sker der med strømmen gennem modstanden R, hvis modstandsværdien for R halveres?


4. Tegningen viser skematisk et filter, hvad kaldes dette filter?


5. En amatørradiomodtager er indrettet som SSB-modtager for undertrykt bærebølgetelefoni (J3E). Kan modtageren modtage et umoduleret telegrafisignal (CW, A1A)?
6. Hvilken komponent anvendes for at tilpasse et koaxialkabel til en balanceret dipolantenne?
7. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølgerne?
8. Hvor længe varer sporadisk E-refleksion på VHF normalt?
9. Tegningen viser en simpel reflektometerbro (SWR-meter). Den har en ulempe, bl.a. når det gælder skalavisning. Hvilken?


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
11. Din nabo kan høre dig i sit musikanlæg, selv om det er slukket. Forstyrrelsen viser sig at opstå, når du sender SSB på 10 og 15 meter båndene. Forstyrrelserne er der også, når netledning og antenne fjernes fra musikanlægget. Hvad kan være løsningen på problemet?
12. Hvad kan der gøres for at forhindre uønsket udstråling af harmoniske svingninger fra en HF-senders antennetilslutning?
13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
14. I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top