Almindelig teknisk prøve 2017-07-27


1. Et udgangstrin til en sender forøger antennestrømmen fra 1 A til 3,16 A. Hvor stor en effektforstærkning er der tale om?
2. Hvad forstås ved, at der er proportionalitet mellem strømmen gennem og spændingen over en modstand?
3. Hvilken figur viser frekvens-amplitude karakteristikken for et krystalfilter?


4. En simpel AM-detektor kan bestå af en diode, som oplader en kondensator, afkoblet af en modstand. Hvad er modstandens formål i kredsløbet?


5. Blokdiagrammet viser en sender uden frekvenskonvertering: En VFO, et buffer/driver-trin (BF/DR) og en udgangsforstærker (PA). Hvad er denne senders største ulempe?


6. Blokdiagrammet viser en G3E moduleret VHF-sender med frekvensmultiplikation. Hvad skal der stå i boksen, der er mærket med "?"?


7. Ved konstruktion af flerbåndsantenner indgår ofte spærrekredse i konstruktionen. Tegningen viser en enkelt spærrekreds. Hvad er formålet med en sådan spærrekreds?


8. I vinterhalvåret kan vi forvente, at udbredelsesforholdene på 28 MHz om natten er?
9. Ved hvilke frekvenser kan aurora refleksion udnyttes til langdistanceforbindelser?
10. Et digitalt multimeter V har en indre modstand på 10 Mohm. Hvor stor en målefejl vil der være, når der måles på det skitserede kredsløb bestående af en spændingskilde på 9 volt og to modstande på 1 Mohm og 10 kohm?


11. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
12. Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
13. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde CEPT anbefaling T/R 61-01?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top