Almindelig teknisk prøve 2017-09-27


1. Med et oscilloskop har vi målt den tid, der går imellem to på hinanden følgende nulgennemgange på et sinusformet signal, til 10 ms, se tegningen. Hvad er frekvensen?


2. En FM-sender er moduleret med et 1 kHz signal. Frekvenssvinget er 2 kHz. Hvor stort bliver frekvenssvinget, hvis amplituden på modulationssignalet forøges til det dobbelte?
3. Tegningen viser signaturen for en triode. Hvad kaldes de tre elektroder i trioden?


4. Diagrammet viser en FM-detektor. Hvad kaldes denne type?


5. Hvad afhænger selektiviteten i en supermodtager af?
6. Hvorfor vælges ofte klasse AB kobling til en udgangsforstærker for en SSB-sender?
7. Hvad forstår man ved, at der er tilpasning mellem et kabels karakteristiske impedans Zo og en belastning, f.eks. en antenne?
8. Hvilke dele består en parabolantenne af?
9. Har solpletaktiviteten nogen indflydelse på de ionosfæriske lags evne til at afbøje radiobølgerne?
10. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan afbrydes. Derved kan instrumentet anvendes som et beslægtet instrument. Hvilket?
11. Din nabo kan høre stemmer fra sit musikanlæg, selv om det er slukket. Kan dette skyldes din amatørradiostation?
12. Hvad er årsagen til, at der kan opstå intermodulation i en TV-modtager?
13. Må en radioamatør med et certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
14. Er det tilladt at sende på HF-amatørbåndene, hvis man har et certifikat af kategori B?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top