Almindelig teknisk prøve 2018-03-28


1. Hvad er forskellen på udgangseffekten fra en FM-moduleret sender, hvis modulationsindex ændres fra m=1 til m=2?
2. Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent?
3. Hvad kaldes elektroderne i et triode-vacuumrør?
4. Hvor stor er strømmen på 230 V siden i den viste transformator?


5. Tegningen viser et forstærkertrin i en sender, hvor svingningskredsen er afstemt til 3. harmoniske af grundfrekvensen. Hvad gør det muligt at få et stort indhold af 3. harmoniske på trinnets udgang?


6. Hvilket af de nævnte kredsløb er udelukkende beregnet til FM modtagelse?
7. Hvad er en antennes effektivt udstrålede effekt (ERP)?
8. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til de usædvanlige udbredelsesforhold?
9. Hvilken strøm måles, når selve amperemeteret A har en indre modstand på 0,1 ohm?


10. Hvilket måleinstrument viser diagrammet?


11. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser i din nabos TV. Forstyrrelserne skyldes, at en bredbåndsforstærker indskudt i naboens antenneanlæg overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
13. Må man referere, hvad man hører på frekvensbåndene af kommunikation mellem landmobile radiostationer (f.eks. taxa, vognmænd, hjemmeplejen)?
14. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITUs radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top