Almindelig teknisk prøve 2018-05-15


1. En AM-sender moduleres med et sinusformet signal. Hvad sker der med senderens PEP (Peak Envelope Power), når der AM-moduleres?
2. Diagrammet viser en AC-generator, som sender en strøm igennem en modstand i serie med en kapacitet. Hvordan er faseforholdet imellem spænding og strøm?


3. Tegningen viser en spændingsstabilisering med zenerdiode. Hvor stor skal modstanden R være, når belastningen trækker 5 mA og zenerdioden trækker 5 mA?


4. En UHF-senders udgangstrin tilføres en DC-effekt på 20 W. Trinnet arbejder i klasse C med en virkningsgrad på 70 procent. Signalet sendes til antennen via et kabel med et tab på 3 dB. Hvilken effekt tilføres til antennen?
5. En FM-sender moduleres med en 1000 Hz tone og modulationsindekset måles til 5. Hvor stort er frekvenssvinget da?
6. Hvordan fødes en endepunktsfødet halvbølgeantenne?
7. Hvad forstås ved fænomenet "rumbølge" ved udbredelse på HF?
8. Hvilket frekvensområde er bedst egnet til lange forbindelser om dagen?
9. Et DC-voltmeter (drejespoleinstrument) har fuldt udslag for 10 volt med en formodstand på 100.000 ohm. Ved at parallelforbinde drejespoleinstrumentet med en 100 ohm modstand falder udslaget på instrumentet til det halve. Hvor stor er drejespoleinstrumentets indre modstand?


10. Hvilken målemetode bør anvendes til måling af en meget lille modstandsværdi ( fx 0,01 ohm ), når man benytter et multimeter med drejespoleinstrument til målingen og ønsker mindst mulig målefejl?
11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosender ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Hvad kan det skyldes, at et TV-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidigt? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelser.
13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top