Almindelig teknisk prøve 2019-09-22


1. Billedet viser et moduleret SSB (enkeltsidebånd) signal ved 2-tone test. Hvad kan vi sige om signalet?


2. Hvad forstår vi ved middelværdien af en sinusformet spænding?
3. Hvorfor bør man undgå et transistor forspændingsnetværk som det viste?


4. Hvad er resonansfrekvensen for den viste kreds?


5. Hvilke uønskede virkninger optræder, når driver-trinnet (DR) er meget ulineært, og PA-trinnet er bredbåndet?


6. En modtager er forsynet med en indbygget strømforsyning, der får sin energi fra lysnettets 230 volt vekselstrøm.Hvad er strømforsyningens opgave?
7. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?
8. Hvilken indflydelse har solen på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger?
9. Hvilket af de ionosfæriske lag ligger højest?
10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
12. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser mindskes?
13. I hvilket tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top