Forklaringer til A-opgaver-3


1. Et udgangstrin, som belastes med en 50 ohms modstand, afgiver en sinusformet effektiv strøm på 1 A til modstanden. Hvor stor er den DC-effekt, som skal tilføres trinnet, når virkningsgraden er 50%?
ok100 W
Først beregnes senderens udgangseffekt P.
beregning
Da virkningsgraden er 50% skal der tilføres den dobbelte DC-effekt til udgangstrinet, det vil sige 100 W.
incorrect50 W
incorrect10 W
incorrect25 W  2. Et sinussignal udsendes fra en højttaler med frekvensen 10 kHz.
Et andet sinussignal udsendes fra en lang antenne med frekvensen 10 kHz.
Hvad er frekvensforskellen på disse to signaler?
incorrectForskellen mellem lydhastighed og lyshastighed
incorrectDet første udsendes som trykbølge i luft, det andet som elektromagnetisk bølge
incorrectDet første er lavfrekvens, det andet er højfrekvens
okDer er ingen frekvensforskel
Læg mærke til , at spørgsmålet går på frekvensforskel, og der er ingen forskel mellem 10 kHz og 10 kHz.


tetrode
3. Tegningen viser et elektronrør. Hvad kaldes denne rørtype?
incorrectEn triode
okEn tetrode
Se VTS 8. udg. afsnit 4.8.1
incorrectEt firbens rør
incorrectEn pentode


stabilisator
4. Figuren viser en spændingsstabilisator. Idet vekselspændingen mellem punkt A og B er 400 V, hvor stor er da den omtrentlige belastede spænding meddem punkt C og D?
incorrectCa. 282 V
incorrectCa. 565 V
incorrectCa. 444 V
okCa. 360 V
Dette kredsløb anvendes kun ved spændinger på flere hundrede volt.
Se VTS 7. udg. afsnit 15.9. Udgangsspændingen uden belastning bliver ca. 0,9 gange indgangsspændingen.
Ucd = 0,9 x Uab
Ucd = 0,9 x 400
Ucd = 360 Vzener
5. Hvad er spændingen mellem punkt A og B?
ok12 V
Der er 12 V over zenerdioden og der er intet spændingstab i spolen. Derfor måles 12 V mellem A og B.
incorrect20 V
incorrect8 V
incorrect0 V


6. I hvilken klasse arbejder en push-pull forstærker, når den skal have høj virkningsgrad og lav forvrængning?
okB
Se VTS 8. udg. afsnit 5.5.4 
incorrectA
incorrectC
incorrectKlassen er underordnet


7. Hvad forstår vi ved, at der opstår parasitsvingninger i en sendeforstærker?
okDer optræder selvsving med en frekvens, der er forskellig fra sendefrekvensen
Fra VTS 5. udg. afsnit 9.2: "Parasitsving er en art selvsving, hvis frekvens afviger meget fra forstærkertrinets normale arbejdsfrekvens". 
incorrectSvingninger, der skyldes ulinearitet i forstærkeren
incorrectDe opstår ved parameterændringer i forstærkeren
incorrectMedkobling mellem indgang og udgang


trap dipol
8. Tegningen viser en HF-antenne med spærrekredse. Hvad er formålet med disse?
incorrectAt  forhindre udstråling af harmoniske
incorrectAt forøge antennens forstærkning
okAt kunne bruge antennen på flere bånd
Se VTS 8. udg. afsnit 9.3.6
incorrectAt opnå mindre båndbredde


9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes af såkaldt "termisk inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til den usædvanlige udbredelse?
incorrectTemperaturen i atmosfæren stiger fordi solplettallet øges
incorrectElektrisk regn leder de elektromagnetiske bølger
incorrectSolen varmer luften op i lav højde over jorden
okDer er varme luftlag over koldere luftlag, temperaturen stiger med højden
Se VTS 8. udg. afsnit 10.4.3


10. Et DC-voltmeter har fuldt udslag for 10 V med en formodstand på 100 kohm. Ved at shunte instrumentet med en 100 ohms modstand falder udslaget til det halve. Hvor stor er den indre modstand ca. i ohm?
incorrect1 kohm
incorrect50 ohm
ok100 ohm
Når instrumentet viser halvt udslag, er instrumentets indre modstand og den ydre shunt-modstand ens. Derfor er instrumentets indre modstand 100 ohm.
incorrect  500 ohm


11. En FM-modtager (88 MHz-108 MHz) forstyrres af din 6 meter amatørstation. Hvilken af følgende årsager vil du anse for mest sandsynlig?
incorrectAt din jordledning ikke er effektiv nok
okAt stationen udsendere harmoniske
Den 2. harmoniske fra en 6 meter sender ligger mellem 100 MHz og 104 MHz og vil derfor let kunne forstyrre FM-radioen. 
incorrectAt modtagerantennen er vandret polariseret
incorrectAt du ikke har monteret en strøm-balun på din feeder


12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
okTo eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang
Se VTS 8. udg. afsnit 7.5.5
incorrectAt der forekommer indstråling i modtagerens LF-forstærker
incorrectEt kraftigt signal opsamles af to veje (fx lysnet og antenne)
incorrectAt det signal, der modtages, har mange uønskede sidefrekvenser


13. CEPT rekommendation T/R 61-02 omtaler et HAREC certifikat, som giver ret til permanent amatør radio licens, hvis man flytter til et andet land, og uden at skulle op til ny prøve i det pågældende land.Hvilke danske certifikat kategorier giver ret  til et HAREC certifikat?
incorrectAlle danske kategorier
incorrectKategori B og A
okKategori A
Se denne side hos IARU region 1.
incorrectKategori D 


14. Hvordan kan du bruge dit kaldesignal, hvis du er på besøg i udlandet, fx Sverige?
incorrectDu må bruge SM, dit nummer, og dit suffiks
incorrectDu skal benytte /SM bagefter dit eget kaldesignal
incorrectMå du helt undgå at bruge OZ
okDu skal benytte SM/ foran dit eget kaldesignal
Se VTS 8. udg. afsnit 2.1.8