Forklaringer til A-opgaver-5


1. En 9 Volt NiCd akkumulator til en håndstation er påstemplet 500 mAh (h står for timer). Sendeeffekten er 3 W og stationens virkningsgrad er 50% Hvor længe kan stationen ca. sende?
incorrect1,5 time
ok0,75 time
Da virkningsgraden er 50% skal stationen have tilført 6 W DC, når den sender med 3 W HF effekt.
Stationens strømforbrug kan nu beregnes:
beregn I
Akkumulatoren kan levere 500 mA i en time. Stationen kan sende lidt mindre end 1 time:
beregn t
incorrect1 time
incorrect0,5 timegraf
2. Når et måleresultat vises grafisk, det kan være elektronisk eller blot manuelt, hvilken hensigt har denne fremstilling af resultatet så? (se tegningen)
okFremstillingen giver et godt visuelt overblik
Korrekt. Hensigten med en grafisk fremstilling er at skabe et visuelt overblik  
incorrectMetoden anvendes ikke i praksis
Forkert. Grafisk fremstilling anvendes ofte i praksis.
incorrectFremstillingen anvendes kun i bøger
Forkert, den anvendes overalt, fx i aviser, TV og på nettet
incorrectFremstillingen er den mest præcise
Forkert. En graf er normalt ikke super præcis.


common collector
3. Hvad kaldes transistorkoblingen, som er vist på tegningen?
incorrectFælles emitter kobling 
okFælles kollektor kobling
Se VTS 8. udg. figur 4.7.7
incorrectFælles basis kobling
incorrectFælles source kobling


4. Hvad forstås ved en flankedetektor?
incorrectEn PM-detektor, som er frekvenskompenseret
okEn FM-detektor, der anvender flanken på en resonanskreds
VTS 8. udg. afsnit 5.6.2.1. 
incorrectEn følsom form for CW-detektor
incorrectEn særlig smalbånds LSB/USB-detektor5. I en modstand på 10 ohm afsættes en jævnstrømseffekt på 40 W. Hvor stor er jævnstrømmen gennem modstanden?
incorrect8 A
incorrect4 A
ok2 A
Denne effektformel anvendes:
beregne effekt
Nu isoleres I:
klar til beregning
Til sidst indsættes talværdierne:
facit
incorrect1 A


6. På hvilke amatørbånd vil parabolantenner kunne anvendes med fordel i stedet for yagi-antenner, når mekanisk størrelse og omkostninger tages i betragtning?
incorrectPå alle amatørbånd
incorrectKun ved EHF
okDe høje UHF-bånd og SHF
Se VTS 8. udg. afsnit 9.3.7.
incorrectVHF


7. I en UHF udgangsforstærker er der anvendt en luftisoleret coaxial transmissionslinie som afstemt kreds. Hvad kan vi forvente af tab i denne kreds?
incorrectDe er større end tabet i et LC kredsløb
incorrectDer er ingen forskel i forhold til en LC kreds
okDe er små i forhold til en LC kreds
Et luftisoleret coax-kabel har meget små tab. Derfor egner det sig godt til afstemte kredse over 1 GHz. Se VTS 7. udg. eksempel 12.1.1
incorrectEn coaxialkreds kan ikke erstatte en LC kreds


8. Du har en amatør ven, som du godt vil opretholde daglig kontakt med. Afstanden mellem jer er omkring 100 km og I vil anvende 2 meter VHF. Vil det være muligt at finde den rigtige vinkel i forhold til ionosfæren?
incorrectDet afhænger helt af antennernes polarisation
okNej, ionosfærereflektion kan ikke bruges på VHF
Se hele afsnittet VTS 8. udg afsnit 10.3
incorrectKun hvis I sender i dagtimerne, hvor solen er på himlen
incorrectJa, hvis hældningen af antennen kan justeres


9. Et dykmeter er ofte indrettet, så den indbyggede oscillator kan frakobles. Derved kan instrumentet anvendes som et andet beslægtet instrument. Hvilket?
incorrectFM-modulations indikator
incorrectHF-voltmeter
okAbsorptionsmeter
Se VTS 8. udg. afsnit 11.2.4: Dykmeteret kan måle resonans på afstemte kredse, antenner og fødekabler mv, og med afbrudt spænding anvendes som absorptionsmeter.
incorrectImpedansmåler  


10. Hvad kaldes det instrument, vi indskyder i antenneledningen for at undersøge om antennesystemet er korrekt tilpasset senderens udgangsimpedans?
okEt standbølgemeter
Se VTS 8. udg. afsnit 11.1.7
incorrectEt powermeter
incorrectEn antennetuner
incorrect Et absorptionsmeter


11. Du har et problem. Når du sender, falder dit HFI-relæ ud. Hvad kan det skyldes?
incorrectDu har ingen jordledning på stationen
Forkert. En jordledning vil ikke forhindre HF-indstråling i husets elinstallation.
okHF-signalet giver anledning til en fejlstrøm
HFI-relæets funktion er netop at reagere på fejlstrøm.
incorrectRelæet er ikke HF-skærmet
Forkert. Man må aldrig ændre på HFI-relæets konstruktion.
incorrectRelæet er for følsomt og bør dæmpes med en modstand
Forkert. Man må aldrig ændre på HFI-relæets konstruktion.


12. Forstyrrelser af en radiomodtager eller TV-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
incorrectAt det signal der modtages har mange uønskede sidefrekvenser
okTo eller flere stærke signaler forekommer på modtagerens indgang
Se VTS 8. udg. afsnit 7.5.5
incorrectAt der forekommer indstråling i modtagerens LF-forstærker
incorrectEt kraftigt signal opsamles af to veje (fx lysnet og antennen)


13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden station om at sende langsommere?
incorrectQRT
okQRS
Se VTS 8. udg. afsnit 2.3
incorrectQRQ
incorrectQRI


14. Kan lande, som ikke er medlem af CEPT, tiltræde anbefaling T/R 61-01?
incorrectJa, i begrænset omfang
Forkert. T/R 61-01 indeholder ingen begrænsninger for de  lande uden for CEPT, som tiltræder ordningen
incorrectNej
okJa
T/R 61-01 handler om radioamatørers besøg i andre CEPT-lande, hvilket kaldesignal, man skal anvende, osv.
incorrectJa, men kun, hvis IARU godkender det
Forkert. IARU er en organisation af radioamatørforeninger, og har ikke direkte indflydelse på de enkelte landes teleadministrationer.