Forklaringer til A-opgaver-6


tegning
1. HF-spændingen på udgangen af signalgeneratoren skal måles ved hjælp af et følsomt drejespoleinstrument. Hvilket af følgende diagrammer kan anvendes til denne måling?
incorrectDiagram A
okDiagram B
Instrumentet kan kun vise DC spænding. Dioden er nødvendig for at AC signalet fra signalgeneratoren kan ensrettes og vises på instrumentet. 
incorrectDiagram Cr
2. Tegningen viser den grafiske sammenhæng mellem strøm (I) og spænding (E) over en komponent. Hvad kaldes denne?
incorrectEn reaktans
Forkert, den har en krum kurve.  
incorrectEn diode
Forkert, den har en krum kurve.
incorrectEn kapacitet
Forkert, den har en krum kurve.
okEn modstand.
Korrekt, i en modstand er der en lineær sammenhæng mellem strøm og spænding som grafen viser.


3. En push-pull LF-forstærker er forspændt således, at der uden signal næsten ikke løber nogen strøm i udgangstrinet. Hvilken klasse arbejder forstærkeren i?
incorrectKlasse B 
incorrectKlasse A.
incorrectKlasse C
okKlasse AB
Se VTS 8. udg.afsnit 5.5.4


4. Hvilken modulationsgrad er det tilrådeligt at vælge for en AM-moduleret sender, hvis vi ønsker høj effektivitet og samtidig vil være sikker på god linearitet?
incorrect30 %
incorrect50 %
ok80 %
Modulationsgraden kan ligge mellem 0 % og 100 %. Ved 100 % modulation er der risiko for overmodulation - derfor er 80% det sikre valg, når god linearitet ønskes.
incorrect100 %5. SWR-forholdet på en nyophængt antenne er ikke optimalt. En måling med en impedansbro viser kapacitiv komponent. Hvad kan vi sige om antennelængden?
incorrectDen er for lang
okDen er for kort
Se VTS 8. udg. eksempel 9.4.3.1
incorrectTråden er for tynd
incorrectTråden er for tyk


6. Hvordan kan man forklare, at der kun tilsyneladende afsættes effekt i en tabsfri selvinduktion, hvor der løber vekselstrøm? 
okStrøm og spænding er faseforskudt 90 grader.
incorrectDer er ingen spænding over selvinduktionen
incorrectStrøm og spænding er faseforskudt 180 grader.
incorrectStrøm og spænding er i fase


7. Hvad betyder MUF?
incorrectMinimale ultrakorte frekvenser
incorrectMinimum usable frequency
okMaximum usable frequency
Se VTS 8. udg. afsnit 10.1.3
incorrectMaksimale ultrahøje frekvenser


8. Hvor mange år er der imellem maksimum af solpletter?
incorrect5 år
incorrect9 år
ok11 år
Se VTS 8. udg. afsnit 10.2
incorrect14 år


9. Hvilket instrument vil du bruge til nemt at måle en LC-kreds' resonansfrekvens, når du blot skal kende frekvensen med nogle procents nøjagtighed? (Det kan til eksempel være en antennetraps' resonans, du vil måle).
incorrectEn frekvenstæller
incorrectEt oscilloskop
okEt dykmeter
Se VTS 8. udg. afsnit 11.2.4: Dykmeteret kan måle resonans på afstemte kredse, antenner og fødekabler mv Nøjagtigheden er [..] 1-2% af den aflæste værdi..
incorrectEt absorptionsmeter  


10. Hvordan kan vi med få ord beskrive virkemåden af et dykmeter?
incorrectEt dykmeter er en absorptionsmåler med kalibreret indikator
incorrectEt instrument, der viser impedansen af afstemte kredse og antenner
incorrectViser en ukendt oscillators frekvens
ok Dykmeteret er en lille målesender med udskiftelige spoler og frekvensaflæsning.
Se VTS 8. udg. afsnit 11.2.4


11. En 50 MHz sender forstyrrer i FM-radiofonibåndet (88-108 MHz). Hvad kan dette skyldes?
incorrectAt 50 MHz senderens antenne er lodret polariseret
okAt 50 MHz senderen udsender harmoniske
Den 2. harmoniske af 50 MHz er 100 MHz, som er lige midt i FM-båndet. Denne harmoniske er den mest oplagte synder.
incorrectAt 50 MHz senderen er krystalstyret.
incorrectAt solen skinner


12. Din nabo spørger dig, om det muligvis kan skyldes din radiosender, at signalstyrken fra hans radiomodtager i perioder falder betydeligt. Det viser sig at være årsagen. Hvad kaldes denne form for forstyrrelser af en modtager?
incorrectInterferens
okBlokering
Se VTS 8. udg. afsnit 12.4.1
incorrectIntermodulation
incorrectParasitter


13. Må en radioamatør med certifikat af kategori A benytte sin VHF-radio under midlertidigt ophold i Tyskland?
incorrectJa, men kun hvis de tyske myndigheder har meddelt tilladelse hertil
okJa
Det danske amatørradio certifikat kategori A giver tilladelse til at bruge sin radio under besøg i andre CEPT-lande, herunder Tyskland.  Bestemmelsen findes her: T/R 61-01
incorrectJa, men kun hvis morseprøve er bestået
incorrectNej


14. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder en?
incorrectQRC?
okQRZ?
Se VTS 8. udg. afsnit 2.3
incorrectQRH?
incorrectQRS?