Almindelig teknisk prøve 2019-04-09


1. Hvad bestemmer den magnetiske feltstyrke omkring en frithængende elektrisk ledning?
2. En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen?
3. Ved frekvensen 3,7 MHz har den viste kobling en impedans på:


4. En push-pull LF-forstærker er forspændt således, at der uden signal næsten ikke løber nogen strøm i udgangstrinet. Hvilken klasse arbejder udgangsforstærkeren i?
5. Der indskydes ofte et trin efter en oscillator for at forbedre frekvensstabiliteten. Hvad kaldes dette trin?
6. Hvilket element i en fire-element Yagi-Uda-antenne er det korteste?
7. Tegningen viser en dipolantenne med en 1:1 bredbåndsbalun. Hvad er balunens funktion?


8. Hvor ligger "radiohorisonten" i forhold til den "optiske horisont" under normale udbredelsesforhold på 145 MHz?
9. Der kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur-inversion. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
10. Diagrammet viser en spændingsdeler og et voltmeter med en indre modstand på 100 kiloohm. Hvilken spænding vil man kunne aflæse på voltmeteret?


11. Et apparats funktion forstyrres af sendesignalet fra en amatørradiosendere ved direkte indstråling i det forstyrrede apparats kredsløb. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Parasitsvingninger kan forekomme på frekvenser, der er lave i forhold til en senders arbejdsfrekvens med forstyrrende udstråling til følge. Hvor i senderens kredsløb kan årsagen findes?
13. Må en radioamatør med certifikat af kategori B benytte sin 2 meter VHF-radio under kortvarigt ophold i Tyskland?
14. Hvor mange ITU Radio Regioner er verden opdelt i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top