Almindelig teknisk prøve 2021-08-17


1. Hvordan afskærmes det elektriske felt fra en ledning, så afskærmningen er effektiv?
2. Hvad er fasen mellem vekselspænding og vekselstrøm i en kondensator?
3. Diagrammet viser en modstandskoblet FET-transistor. Hvad er spændingen på gaten, når der ses bort fra gatestrømmen?


4. Ved dobbeltensretning af sekundærspændingen fra en transformator forsynet fra en 230 volt stikkontakt overlejres DC-signalet fra ensretteren med et vekselspændingssignal. Hvad er grundfrekvensen for dette vekselspændingssignal i Danmark?
5. Hvilken egenskab ændres, når man fasemodulerer et HF-signal med et LF-signal?
6. En senders udgangsforstærker tilføres 650 watt jævnstrømseffekt. Hvor stor er udgangseffekten, hvis udgangsforstærkerens virkningsgrad er 50% ?
7. Hvad er en spærrekreds' funktion i en dipolantenne, der anvendes til flere frekvensbånd?
8. Tegningen viser en sender (Tx) tilpasset et antennesystem med en antennetuner gennem et SWR-meter. Hvor lang skal fødeledningen (feeder) være for at opnå et SWR = 1:1?


9. Udbredelsesforholdene på VHF og UHF kan påvirkes at "temperatur inversion". Hvilket af nedenstående forhold kan være årsag til de usædvanlige udbredelsesforhold?
10. Hvad forstår vi ved begrebet "indhyldingskurve" for en senders HF-signal?
11. Forstyrrelser af en radiomodtager eller tv-modtager kan skyldes intermodulation. Hvad er årsagen til, at der opstår intermodulation?
12. Hvad er årsagen til, at der kan opstå intermodulation i en tv-modtager?
13. I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet i forhold til spidseffekten (PEP). Hvor stor skal dæmpningen mindst være?
14. Hvilken instans skal ifølge artikel 25 i ITU's radioreglement fastlægge den maksimale effekt, du må sende med?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top