Almindelig teknisk prøve 2021-08-21


1. I en bestemt afstand fra en lang elektrisk leder, hvor der løber en jævnstrøm, måler vi en magnetisk feltstyrke. Hvor stor bliver feltstyrken, hvis vi øger strømmen til det dobbelte?
2. Hvad forstås ved faseforskellen mellem to sinusformede signaler med samme frekvens?
3. Idet zenerdioden regnes for ideel, hvor stor er da strømmen gennem modstanden?


4. Kan en LC-oscillator svinge på serieresonansfrekvensen?
5. En amatørradiomodtager er indrettet som SSB-modtager for undertrykt bærebølgetelefoni (J3E). Kan modtageren modtage et umoduleret telegrafisignal (CW, A1A)?
6. En retningsantenne med en forstærkning på 10 dB i forhold til en isotropisk antenne tilføres en effekt på 1 watt. Hvor stor er antennens ækvivalent isotropiske udstrålede effekt (e.i.r.p.) i antennens stråleretning?
7. Hvilken indflydelse har solen på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger?
8. Styrken af de radiosignaler, som reflekteres fra ionosfæren, afhænger af dennes evne til at reflektere radiosignaler. Hvad er betegnelsen for den højeste brugbare frekvens for en given distance?
9. Tegningen viser et måleinstrument bestående af et drejespoleinstrument V forsynet med bl.a. en diode og en belastningsmodstand på 50 ohm. Hvad er det samlede måleinstrument beregnet til at måle?


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan man foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds' resonansfrekvens?
11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende TV-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
12. Hvad forstår man ved begrebet "intermodulation"?
13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
14. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top