Almindelig teknisk prøve 2021-11-27


1. Man kan lave en tegning af, hvordan spændingen over kondensatoren C vokser med tiden, når kontakten k sluttes. Hvad kaldes denne måde at vise spændingsforløb på?


2. Hvad kan være en fordel ved at anvende integrerede kredsløb?
3. Tegningen viser skematisk en bipolær NPN-transistor i fælles kollektorkobling (emitterfølger). Hvad kan der siges om udgangsimpedans?


4. Hvad er betegnelsen for kredsløb, som anvendes i strømforsyninger for at opnå en stabil udgangsspænding ved forskellig strømbelastning?


5. Hvilken egenskab beskriver en modtagers evne til at give et acceptabelt udgangssignal, når antennesignalet er meget svagt?
6. Blokdiagrammet viser en G3E moduleret VHF-sender med frekvensmultiplikation. Hvad skal der stå i boksen, der er mærket med "?"?


7. En lodret kvartbølge GP antennes udstråling i vandret plan er:
8. Hvorledes opstår Aurora reflektion?
9. Der kan opleves særlige udbredelsesforhold på grund af temperatur-inversion. Hvordan opleves fænomenet på VHF?
10. Hvad kaldes det måleinstrument, der indskydes i antenneledningen for at undersøge, om antennesystemet er tilpasset korrekt?
11. Hvordan kan man forsøge at afhjælpe en forstyrrelse af en nærtliggende tv-modtager, som blokeres af en 2 meter VHF-sender?
12. Hvad kan det skyldes, at et tv-apparat forstyrres af to nærtboende radioamatører, når disse sender samtidig? Sender de hver for sig, opstår der ingen forstyrrelser.
13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
14. Hvad giver CEPT-anbefaling T/R 61-01 mulighed for?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top