Amatørradio certifikat kategori A

Almindelig teknisk prøve

Almindelig teknisk prøve
På denne hjemmeside kan du forberede dig til almindelig teknisk prøve. Den almindelige tekniske prøve består af 14
spørgsmål, hvor mindst 10 skal besvares rigtigt for at bestå. Hvis du består denne prøve, samt ikke-teknisk prøve (D-certifikat) og begrænset teknisk prøve (B-certifikat), får du radio amatør certifikat kategori A. Du skal ikke aflægge morseprøve.

Clipart
Opgaver
Nederst på siden finder du opgaver til A-certifikat. Spørgsmålene er tilpasset "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler" (BEK1344 fra 22.11.2023). Under "Forklaring til opgaver" finder du en kort forklaring og ofte en henvisning til Vejen til sendetilladelsen. 

Certifikatprøven
Prøverne til A-certifikat udarbejdes af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du kan læse om prøverne på deres hjemmeside Radioamatører. Her står også hvor de næste prøver afholdes.

Man skal være tilmeldt for at kunne gå op til en certifikatprøve. Tilmelding foregår ved selvbetjening på denne side: Ansøgning om tilladelse til frekvensanvendelse, tilmelde til amatørprøver og ansøge om amatørkaldesignal.

Det er foreningen EDR som afholder prøverne, hvortil alle har adgang. Man behøver ikke medlemskab af EDR for at deltage. Som regel afholdes mindst 8 prøver om året forskellige steder i landet.
Her er et eksempel på en prøve for radioamatører. Spørgsmål 37 - 50 er prøven til A-certifikat, de øvrige spørgsmål vedrører andre prøver. 
                                                                                                                                                      
Lærebog
Jeg vil anbefale Vejen til sendetilladelsen, 8. udgave som kan købes hos EDR (149 kr). Bogen indeholder stof til alle kategorier (A, B og D). En ældre udgave af Vejen til sendetilladelsen kan være nyttig til baggrundsviden for nogle af de svære spørgsmål.

Ekstra dokumenter
Dokumenter om forskellige emner som kan være nyttige ved forberedelse til certifikatprøven:
Disclaimer
Alt materiale på denne side er gratis og må downloades til eget brug eller til brug i en klub eller EDR-afdeling. 
Forfatteren kan ikke stilles juridisk til ansvar for eventuelle fejl eller mangler i materialet. Forretningsmæssig brug af materiale på denne side skal aftales med forfatteren.  

Opgaver
(Revideret  jan. 2020)
Forklaring til opgaver
(Revideret  jan. 2020)
A-opgaver-1  Forklaring til A-opgaver-1
A-opgaver-2 Forklaring til A-opgaver-2
A-opgaver-3 Forklaring til A-opgaver-3
A-opgaver-4 Forklaring til A-opgaver-4
A-opgaver-5 Forklaring til A-opgaver-5
A-opgaver-6 Forklaring til A-opgaver-6
Offentlige prøverForklaringer til prøver
Almindelig teknisk prøve 2012-11-03
Forklaringer til 2012-11-03
Almindelig teknisk prøve 2013-06-15Forklaringer til 2013-06-15
Almindelig teknisk prøve 2015-01-24Forklaringer til 2015-01-24
Almindelig teknisk prøve 2015-03-22Forklaringer til 2015-03-22
Almindelig teknisk prøve 2016-02-11Forklaringer til 2016-02-11
Almindelig teknisk prøve 2016-04-02Forklaringer til 2016-04-02
Almindelig teknisk prøve 2016-04-18Forklaringer til 2016-04-18
Almindelig teknisk prøve 2016-06-11Forklaringer til 2016-06-11
Almindelig teknisk prøve 2016-06-26Forklaringer til 2016-06-26
Almindelig teknisk prøve 2016-08-06Forklaringer til 2016-08-06
Almindelig teknisk prøve 2016-10-29Forklaringer til 2016-10-29
Almindelig teknisk prøve ukendt datoForklaringer til ukendt dato
Almindelig teknisk prøve 2017-07-27Forklaringer til 2017-07-27
Almindelig teknisk prøve 2017-09-27Forklaringer til 2017-09-27
Almindelig teknisk prøve 2018-03-28Forklaringer til 2018-03-28
Almindelig teknisk prøve 2018-05-15Forklaringer til 2018-05-15
Almindelig teknisk prøve 2018-09-30Forklaringer til 2018-09-30
Almindelig teknisk prøve 2019-04-04Forklaringer til 2019-04-04
Almindelig teknisk prøve 2019-04-09Forklaringer til 2019-04-09
Almindelig teknisk prøve 2019-09-22Forklaringer til 2019-09-22
Almindelig teknisk prøve 2019-11-30Forklaringer til 2019-11-30
Almindelig teknisk prøve 2020-05-23Forklaringer til 2020-05-23
Almindelig teknisk prøve 2020-08-16Forklaringer til 2020-08-16
Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold1Forklaringer til 2021-04-17-hold1
Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold2Forklaringer til 2021-04-17-hold2
Almindelig teknisk prøve 2021-05-29Forklaringer til 2021-05-29
Almindelig teknisk prøve 2021-06-01Forklaringer til 2021-06-01
Almindelig teknisk prøve 2021-08-17Forklaringer til 2021-08-17
Almindelig teknisk prøve 2021-08-21Forklaringer til 2021-08-21
Almindelig teknisk prøve 2021-11-27Forklaringer til 2021-11-27
Almindelig teknisk prøve 2022-01-22Forklaringer til 2022-01-22
Almindelig teknisk prøve 2022-05-19Forklaringer til 2022-05-19
Almindelig teknisk prøve 2023-03-19Forklaringer til 2023-03-19
Almindelig teknisk prøve 2023-04-02Forklaringer til 2023-04-02
Almindelig teknisk prøve 2023-11-05Forklaringer til 2023-11-05
Almindelig teknisk prøve 2024-01-13Forklaringer til 2024-01-13
Almindelig teknisk prøve 2024-04-18Forklaringer til 2024-04-18
Almindelig teknisk prøve 2024-04-24Forklaringer til 2024-04-24
Almindelig teknisk prøve 2024-04-27Forklaringer til 2024-04-27

Send mig en mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Adressen er oz1bxm@pobox.com
Vy 73 de OZ1BXM Lars Petersen
Counter