Amatørradio certifikat kategori A

Almindelig teknisk prøve

Almindelig teknisk prøve
På denne hjemmeside kan du forberede dig til almindelig teknisk prøve. Den almindelige tekniske prøve består af 14
spørgsmål, hvor mindst 10 skal besvares rigtigt for at bestå. Hvis du består denne prøve, samt ikke-teknisk prøve (D-certifikat) og begrænset teknisk prøve (B-certifikat), får du radio amatør certifikat kategori A. Du skal ikke aflægge morseprøve.

Clipart
Opgaver
Nederst på siden finder du opgaver til A-certifikat. Spørgsmålene er tilpasset "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler" (BEK1020 fra 26.05.2021). Under "Forklaring til opgaver" finder du en kort forklaring og ofte en henvisning til Vejen til sendetilladelsen. 

Certifikatprøven
Prøverne til A-certifikat udarbejdes af Energistyrelsen. Du kan læse om prøverne på deres hjemmeside Vejledning for radioamatører til tilladelser, prøven for radioamatører mvHer står også hvor de næste prøver afholdes.

Man skal være tilmeldt for at kunne gå op til en certifikatprøve. Tilmeldingen foregår på Energistyrelsens hjemmeside (brug linket ovenfor). Det er foreningen EDR som afholder prøverne, hvortil alle har adgang. Man behøver ikke medlemskab af EDR for at deltage. Som regel afholdes mindst 8 prøver om året forskellige steder i landet.


Her er et eksempel på en prøve for radioamatører. 
Spørgsmål 37 - 50 er prøven til A-certifikat, de øvrige spørgsmål vedrører andre prøver. 
                                                                                                                                                      
Lærebog
Jeg vil anbefale Vejen til sendetilladelsen, 8. udgave som kan købes hos EDR (149 kr). Bogen indeholder stof til alle kategorier (A, B og D). En ældre udgave af Vejen til sendetilladelsen kan være nyttig til baggrundsviden for nogle af de svære spørgsmål.

Ekstra dokumenter
Dokumenter om forskellige emner som kan være nyttige ved forberedelse til certifikatprøven:
Disclaimer
Alt materiale på denne side er gratis og må downloades til eget brug eller til brug i en klub eller EDR-afdeling. 
Forfatteren kan ikke stilles juridisk til ansvar for eventuelle fejl eller mangler i materialet. Forretningsmæssig brug af materiale på denne side skal aftales med forfatteren.  

Opgaver
(Revideret  jan. 2020)
Forklaring til opgaver
(Revideret  jan. 2020)
A-opgaver-1  Forklaring til A-opgaver-1
A-opgaver-2 Forklaring til A-opgaver-2
A-opgaver-3 Forklaring til A-opgaver-3
A-opgaver-4 Forklaring til A-opgaver-4
A-opgaver-5 Forklaring til A-opgaver-5
A-opgaver-6 Forklaring til A-opgaver-6
Prøver fra EnergistyrelsenForklaring til prøver
Almindelig teknisk prøve 2012-11-03
Forklaring til 2012-11-03
Almindelig teknisk prøve 2013-06-15Forklaring til 2013-06-15
Almindelig teknisk prøve 2015-01-24Forklaring til 2015-01-24
Almindelig teknisk prøve 2015-03-22Forklaring til 2015-03-22
Almindelig teknisk prøve 2016-02-11Forklaring til 2016-02-11
Almindelig teknisk prøve 2016-04-02Forklaring til 2016-04-02
Almindelig teknisk prøve 2016-04-18Forklaring til 2016-04-18
Almindelig teknisk prøve 2016-06-11Forklaring til 2016-06-11
Almindelig teknisk prøve 2016-06-26Forklaring til 2016-06-26
Almindelig teknisk prøve 2016-08-06Forklaring til 2016-08-06
Almindelig teknisk prøve 2016-10-29Forklaring til 2016-10-29
Almindelig teknisk prøve ukendt datoForklaring til ukendt dato
Almindelig teknisk prøve 2017-07-27Forklaring til 2017-07-27
Almindelig teknisk prøve 2017-09-27Forklaring til 2017-09-27
Almindelig teknisk prøve 2017-10-29 *Forklaring til 2017-10-29
Almindelig teknisk prøve 2018-01-20 *Forklaring til 2018-01-20
Almindelig teknisk prøve 2018-03-28Forklaring til 2018-03-28
Almindelig teknisk prøve 2018-05-15Forklaring til 2018-05-15
Almindelig teknisk prøve 2018-09-30Forklaring til 2018-09-30
Almindelig teknisk prøve 2019-04-04Forklaring til 2019-04-04
Almindelig teknisk prøve 2019-04-09Forklaring til 2019-04-09
Almindelig teknisk prøve 2019-09-22Forklaring til 2019-09-22
Almindelig teknisk prøve 2019-11-30Forklaring til 2019-11-30
Almindelig teknisk prøve 2020-05-23Forklaring til 2020-05-23
Almindelig teknisk prøve 2020-08-16Forklaring til 2020-08-16
Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold1Forklaring til 2021-04-17-hold1
Almindelig teknisk prøve 2021-04-17-hold2Forklaring til 2021-04-17-hold2
Almindelig teknisk prøve 2021-05-29Forklaring til 2021-05-29
Almindelig teknisk prøve 2021-06-01Forklaring til 2021-06-01

* Alle spørgsmål skal udfyldes før svarene vises.


Send mig en mail, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Adressen er oz1bxm@pobox.com
Vy 73 de OZ1BXM Lars Petersen
Counter